ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ,ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥΣ

 ΑΡΧΙΚΗ 
  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ       Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ        
                       

                                                                                                                                         
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ